Produkt Wendy Academy

Témy sa týkajú úplne každého.  Kvalitné interaktívne workshopy, ktoré sú úprimné, bez omáčok, priamo k veci, v podaní skúsených expertov s rozsiahlou klinickou praxou.

Každý štvrtý človek sa stretne s duševným onemocnením.  Depresia je druhým najčastejším dôvodom na invalidný dôchodok.  Úzkosť je najčastejším dôvodom na PN.  Lieky potláčajúce úzkosť sú najpredávanejšími liekmi na planéte.  Duševné zdravie sa týka každého, ale len niektorí majú to šťastie mať príležitosť doň cielene investovať.

Témy workshopov prvého modulu:

Séria workshopov o duševnom zdraví

 • 1. Stres a syndróm vyhorenia

  Som unavený a mám toho dosť.  Potrebujem pauzu.  Znamená to, že som vyhorený?  Pracujem veľa, niektorí o mne hovoria, že som workoholik.  Znamená to, že mám syndróm vyhorenia? Čo mám robiť, aby som nevyhorel? Prečo sa mám vyhorením zaoberať ja sám, keď za to nemôžem ja, ale tlak pracovného prostredia?  Ako ovplyvňuje vyhorenie moju prácu a môj osobný život?  Ako zistím, že môj kolega, partner alebo šéf je vyhorený?  Ako súvisí vyhorenie s fyzickým zdravím? Ako súvisí vyhorenie so stresom?

 • 2. Depresia alebo depka

  Depresia je termín často používaný v hovorovej reči na označenie zlého pocitu, smútku, alebo bezmocnosti.  Depresívne stavy zažíva množstvo ľudí a mnohí si na takéto stavy zvyknú natoľko, že ich považujú za normálne.  Čo je to naozajstná depresia a ako vzniká? Ako zistím, že môj známy trpí depresiou? Čo sa dá s depresiou robiť? Ako ovplyvňuje moju prácu, rodinu a známych? Pomáha frflanie ako prevencia depresie?  Patrí depresia k životu, alebo je to ochorenie, ktoré treba liečiť? Ako sa lieči depresia?  Pomáhajú pilulky?

 • 3. Závislosti - každý na niečom fičíme

  Príležitostne si zapálim, len tých príležitostí nejak pribúda.  Občas si decentne vypijem, len ostatní si to pamätajú inak.  Keď ráno vstanem, najprv sa pozriem na telefón.  Obchodujem s kryptom, len sa mi nedarí byť v zisku.  Zbláznim sa bez jedla.  Porazí ma, ak si nejdem jeden deň zabehnúť.  Kde je hranica medzi “v pohode” a “mám problém”?  Ako sa lieči závislosť?  Kto si má na závislosť dávať väčší pozor? Ako súvisí závislosť s našou minulosťou, stresom, postojmi, medziľudskými a pracovnými vzťahmi? 

 • 4. Úzkosť - epidémia 21. storočia

  Úzkosť je epidémia 21. storočia, v ktorom sú naše potreby a pocity dlhé roky potláčané.  Nástup telefónov a počítačov nám umožňuje zaoberať sa neustále niečím iným, okrem nás samotných.  Dôsledok potláčaných pocitov a uvedomenia si vlastných potrieb je úzkosť.  Úzkosť je plíživá, jej nástup je pomalý a naučíme sa s ňou žiť, pritom ale nevieme jasne formulovať, že ňou trpíme.  Na ostatných úzkosť vidíme, na sebe nie.  Prečo je to tak, čo s tým vieme urobiť a ako máme úzkosti predchádzať? 

 • 5. Včasné zachytenie psychických problémov v tíme

   Ak niekto v mojom okolí trpel psychickým problémom, ktorý dokonca vyústil do ohrozenia alebo straty života, a ja som si to nevšimol, je to naozaj príšerný pocit.  Asi si to nikdy neodpustím.  Už nikdy nechcem, aby sa podobná situácia opakovala.  Ako zachytiť signály, že niekto volá o pomoc? Čo robí človek, ktorá má vážny problém?  Ako mám dešifrovať signály, keď on sám nevie o tom, že má problém?  Čo mám robiť ako kolega, nadriadený alebo podriadený? Čo to vlastne znamená, mať vážny psychický problém?

Nehovoríme, že treba pracovať viac, dlhšie, presnejšie, že sa máme neurolingvisticky naprogramovať na lepšiu verziu samého seba.  Hovoríme presný opak.  Máme pracovať menej, s väčšou radosťou, autentickejšie a preto omnoho efektívnejšie.

Predať produkt sa dá aj bez manipulácie.  Vzťah so zákazníkom môže byť aj autentický.  Môžem pracovať aj s ľahkosťou.  Je možné robiť to, čomu verím a nevyzerať pritom ako prepnutý blázon.

Nemôžeme chápať iných, pokiaľ nechápeme sami seba - práve preto, lebo svojím konaním ovplyvňujeme aj konanie iných.  Ak teda hodnotíme konanie iných, hodnotíme neuvedomele aj konanie nás samých, ktoým sme ovplyvnili konanie tých, ktorých hodnotíme.

Témy workshopov druhého modulu:

Séria workshopov Pracuješ tak ako sa cítiš

 • 1. Pracuješ tak, ako sa cítiš

  Čo určuje moju výkonnosť v práci? Prečo som niekedy výkonný a inokedy nie? Ako sa viem prinútiť, keď sa mi nechce? Prečo si plním moje povinnosti? Prečo si ich niekedy neplním aj keď viem, že mám?  Aké sú moje potreby?  Načo je mi time management, keď stačí prísť načas? Čo je to asertivita? Načo je mi stres? Prečo nám práca niekedy lezie na nervy? Čo mám robiť aby moji kolegovia boli naozaj spokojní? 

 • 2. Ako porozumieť sebe

  Niekedy mám dobrú náladu a inokedy zlú.  So zlou náladou sa ťažko pracuje.  Ako ovplyvňujem ja ostatných? Za čo som ja zodpovedný? Prečo mám niekedy smolu? Prečo mi ostatní krivdia? Ako porozumieť svojim pocitom? Viem svoje pocity ovplyvniť? Ako na mňa vplýva prostredie, v ktorom sa nachádzam?   Za čo môžem ja a za čo môžu moji rodičia a prostredie, v ktorom som vyrastal? Čo z toho sa prenáša do mojej práce? Ako vznikla moja osobnosť? Prečo som taký, aký som? Môžem sa zmeniť, keď chcem byť iný? 

 • 3. Ako porozumieť rodine a deťom

  Každý sme boli vychovávaní a mnohí z nás niekoho vychovávajú.  Rodinou a jej príslušníkmi sa veľkú časť našich životov v dobrom aj v zlom zaoberáme a komunikujeme o nej aj s našimi zákazníkmi a kolegami. Čo si prinášame do partnerského vzťahu od svojich rodičov? Prečo niekedy chceme sex a inokedy nie? Prečo ma môj partner vie vytočiť do biela ako nikto iný? Čo je to vzťahová väzba a ako vzniká osobnosť bábätka, z ktorého sme vyrástli aj my? Ako sa zachovať, keď sa cítim ja alebo môj klient vo vzťahu bezmocný? Ako sa zachovať pri rozvode?

 • 4. Ako porozumieť ostatným

  V teórií komunikácie sa hovorí, že základom úspešnej komunikácie je vedomie, že si nerozumieme. Pozrieme sa na to, ako hľadať a nachádzať porozumenie v konfliktných situáciách, ale aj v tých bežných, každodenných. Väčšina našich komunikačných vzorcov je nevedomá – možno ste si všimli, že často sa vám určité z nich opakujú. Konfliktné alebo náročné rozhovory sú zväčša plné emócií, alebo v nich naopak úplne absentujú, a končia sa rovnako – frustráciou na oboch stranách, že s tým človekom sa nedá spolupracovať/hovoriť/žiť. Ale dá. Stačí vystúpiť z týchto nevedomých komunikačných vzorcov. Do akých typov komunikačných transakcií nevedome pozývam ľudí a do akých sa nechávam pozvať?

 • 5. Ako motivovať ostatných

  Ak ostatným nerozumieme, nemôžeme napĺňať ich potreby.  Ak nenapĺňame ich potreby, nevieme im priniesť hodnotu.  Ak im neprinesieme hodnotu, nemôžu byť s nami spokojní Ak nebudú spokojní, nebudú motivovaní zostať s nami vo vzťahu a ostanú jednorazovými známymi alebo klientmi.  Ako sa presviedča a ako sa motivuje? Spôsob, akým vedieme rozhovor, veľa predurčuje o jeho výsledku.  Rozhovorom sa dá priniesť viac ako len zmysel slov povedaných v rozhovore. Aké stratégie použiť na úspešnú motiváciu a aké nepoužívať? 

 • 6. Ako vybudovať a rozvíjať vzťah s klientom bez manipulácie a tlaku

  Nikto nie je rád manipulovaný ale každý občas manipulujeme.  Ako manipulovať a ako motivovať?  V čom je rozdiel?  Čo je ťažšie? Čo je to koncept radikálnej otvorenosti? Ako súvisí asertivita, agresivita a empatia? Čo robia v skutočnosti motivační rečníci, neurolingvistické programovanie, a iné koncepty na instantnú zmenu života? Ako sa nenechať zmanipulovať ostatnými? Ako sa presadiť tak, aby som pritom neškodil druhému?  Precvičíme si techniky založené na pochopení týchto podstatných detailov.

   Téma workshopu tretieho modulu je Transakčná analýza:

Transakčná analýza je jedinečná metóda, ktorá poskytuje množstvo informácii z klasickej psychológie, ale jednoduchým a rýchlo pochopiteľným spôsobom, ktorú je možné aplikovať nielen na jednotlivca, ale aj na tímy a organizácie.  Umožňuje lepšie pochopenie ostatných a výrazne lepšiu komunikáciu aj vo veľmi veľkých organizáciach.  Transakčná analýza je spôsob, ako porozumieť sebe, ľudom v mojej blízkosti,  tímu, organizácii a našim vzájomným interakciám, komunikácii.

Dve slová názvu "Transakčná analýza " vysvetľujú, čo je podstatou tohto prístupu. Transakčná - priebeh  a význam interakcií / transakcií medzi jednotlivcom a okolím a  Analýza - kto som ja a ten druhý / druhí v okamihu interakcie / transakcie / komunikácii.

Workshop pomôže pochopiť dôvod správania sa v danej situácii a odpovie na otázky: Prečo moja komunikácia niekedy viazne? Prečo sa cítim v niektorých typoch rozhovorov nekomfortne? Prečo sa cítim s niektorými ľudmi nekomfortne? Prečo sa v niektorých situáciach rozčúlim, nahnevám? Prečo niekedy nie som OK v interakcii so svojím nadriadeným alebo podriadeným? Prečo končia niektoré situácie konfliktom? Prečo niektoré typy opakujúcich situácii majú rovnaký priebeh aj záver? Ako zmeniť moje prežívanie a správanie v situáciach ktoré sú mi nepríjemné? Ako reagovať, aké intervencie použiť ak začnem cítiť, že sa v rozhovore začínam cítiť nekomfortne? Ako viesť tím tak, aby boli všetci OK? Ako porozumieť dynamike tímu prostredníctvom transakčnej analýzy?

Sme jediní v Čechách a ana Slovensku, ktorí sa zaoberajú transakčnou analýzou v organizácii a jej členovia sú certifikovaní a vzdelaní v tejto metóde.  Silvia Gallová a Jozef Stopka sú jediní dvaja PCC koučovia s výcvikom v transakčnej analýze na Slovensku a v Čechách.

Transakčná analýza je jediný modul, ktorý je možné objednať ako samostatný workshop.

Prečítajte si náš článok o workshopoch o duševnom zdraví.

Kliknite sem.

Andrej Vršanský

Zaujímavé?
Volajte a píšte na 

vrsansky@wendy.sk
+421 903 208 963

Pošlite nám základné informácie, aby sme Vás mohli kontaktovať.   Ak chcete nahlásiť vyhorenie, zneužívanie moci, šikanu, obťažovanie alebo diskrimináciu na pracovisku, kliknite sem.