Ako to robíme

Ak sa cítiš zle,
prácou neoslníš

To, ako sa cítiš, nie tvoje racionálne úvahy, rozhodujú o tom, či a ako spolupracuješ, tvoríš a angažuješ sa v tíme, organizácii a vo vzťahu k zákazníkovi.

Rola jednotlivca sa líši od roly tímu a roly organizácie.  Skúmame ozajstné pocity ľudí a tímov súvisiace s ich skutočnými aj želanými rolami.

 

 


 

Nehodnotíme iba, ako správanie koreluje s kompetenciami ako pri tradičných assessment modeloch.  Zahĺbime sa o dve úrovne nižšie, aby sme pochopili, ako sa jednotlivci a tímy cítia a prečo cítia to, čo cítia.  Následne dávame do súvislosti tieto motivácie s hodnotami, ktoré by mali byť prenášané na zákazníkov.  Ozajstné motivácie bývajú obvykle prekvapivo odlišné od toho, čo očakáva manažment.

 • Jednotlivec

  Dokážeme posúdiť silné miesta, zdroje a kapacity osobnosti, ale aj slepé miesta - to, čoho si človek o sebe nie je schopný uvedomiť, dynamiku jeho impulzov, emócií a reakcií.  Dokážeme zhodnotiť potenciál aj riziká osobnosti.  Vieme podporiť človeka a sprevádzať ho ťažkými rozhodnutiami.  Opierame sa o paradoxnú teóriu zmeny, ktorá hovorí,  že zmena človeka nastáva tým, že sa človek stane tým, kým je - a nie, keď sa snaží byť, ale nie je.  Podporujeme ľudí v tom byť autentickí a zároveň mať schopnosť vytvárať partnerstvá a spoluprácu.

 • Rola

  Človek sa v organizáciách vždy ocitá v rolách, ktoré preberá, alebo sú mu dané. Pri práci s rolami (pozíciami, funkciami...) a ich mocou pomáhame ľuďom porozumieť tomu, kým sú vo svojich pracovných rolách, čo od seba a iní od nich vedomo a nevedomo vo firme očakávajú, pomáhame firmám v tom, aby boli človek a jeho rola (manažér, decision maker, otec...) kompatibilní.  Ľuďom v systémoch pomáhame nielen s identifikáciou toho, kým sú, ale aj s vnútornými konfliktami, že nejakí musia byť, niečo sa od nich očakáva a oni tomu musia čeliť.

 • Tím

  Pracovným tímom umožňujeme lepšie porozumieť vedomým aj nevedomým procesom.  Zaujíma nás, prečo ľudia niekedy dokážu spolu-pracovať a tešiť sa z práce a výsledkov a niekedy nie.  Analyzujeme a posudzujeme to, prečo tímy niekedy dokážu efektívne plánovať, organizovať a koordinovať svoje ciele a aktivity a niekedy nie.  Ľuďom v tímoch pomáhame naštartovať a implementovať také spôsoby spolužitia a spolupráce, ktoré im umožňujú efektívne riešiť úlohy,  dosahovať ciele, odstraňovať problémy a konštruktívne riešiť nedorozumenia, spory, či konflikty.  Nerobíme teambuilding, ale zvedomujeme nevedomé, pokúšame, ale aj učíme nové zručnosti.  Vieme, ako sa zo skupiny ľudí stáva funkčný tím (orchester, ktorý ladí) a vieme ako na to.
   

 • Organizácia

  Vieme posúdiť to, ako organizačná štruktúra a dynamika vplývajú na výkon a problémy, ktorým organizácia čelí.  Dokážeme posúdiť procesy (medziľudské, komunikačné, kultúrne), ktoré pomáhajú byť efektívnymi, aj tie, ktoré bránia organizácii napĺňať jej primárne ciele a potenciál.  Vieme dekonštruovať problémové príbehy organizácie a podporovať príbehy a stratégie, ktoré vedú k úspechu.  S organizáciou pracujeme ako s celkom, systémovo.  Vieme tak diagnostikovať aj intervenovať komplexne a zmeny nastávajú simultánne vo všetkých častiach celku.

Používame viaceré vedecké metódy, ktoré sú vhodné špecificky pre konkrétneho jedinca, tím alebo organizáciu.  Na rozdiel od väčšiny konkurencie, nepoužívame neustále jedinú metódu, ktorú by sme aplikovali plošne. 

Pošlite nám základné informácie, aby sme Vás mohli kontaktovať.   Ak chcete nahlásiť vyhorenie, zneužívanie moci, šikanu, obťažovanie alebo diskrimináciu na pracovisku, kliknite sem.